Projekty i programy realizowane w szkole

♦  Mleko w szkole – celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych, programem tym objęci są wszyscy uczniowie.

 

 

♦ Owoce w szkole – program Unii Europejskiej, którego głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym; w tym programie biorą udział dzieci z klas 0 – III.

 

 Czyste powietrze wokół nas – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej,  ma on charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci w wieku 5 – 6 lat świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 

 Śniadanie daje moc śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Dlatego przyłączyliśmy się do ogólnopolskiego programu edukacyjnego: „Śniadanie Daje Moc”. W listopadzie obchodzimy Dzień Zdrowego Śniadania, nauczyciele wspólnie z uczniami klas I – III przygotowują w szkole wspólne, pożywne śniadanie.

Najważniejsze cele programu:  zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

 

Góra grosza – ogólnopolska akcja, której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Uczniowie naszej szkoły zbierali monety o nominale od 1 grosza do 1 złotych.

http://szkolakamionka.pl/images/gg.png

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka – największy program edukacyjny skierowany do uczniów klasy I, realizowany we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym jest Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Celem akcji jest pokazanie dzieciom, jak uniknąć zagrożeń, na które będą narażone podczas codziennych aktywności – na drodze, w szkole, w domu, a także podczas zabawy, czy korzystania z Internetu.

http://sp64krakow.pl/wp-content/uploads/2016/11/certyfikat-puchatek.jpg

 

Zbiórka plastikowych nakrętek – na terenie szkoły prowadzimy akcję zbierania plastikowych nakrętek, które przekazujemy Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Zebrane nakrętki Hospicjum przekazuje do firmy, która zajmuje się ich utylizacją, a za uzyskane pieniądze spełnia marzenia nieuleczalnie chorych dzieci.

 photo zakrcona-zakrtka.jpg