Galeria

Tydzień Bibliotek 2018

W dniach od 8-15 maja z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obchodzony był w Polsce XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, którego hasłem było: „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Tydzień Bibliotek to program promocji czytelnictwa i bibliotek, podkreślający rolę czytania w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Nasza biblioteka  szkolna włączyła się również w obchody tego wydarzenia. Pani Elżbieta Rybicka, pełniąca obowiązki bibliotekarza szkolnego, zorganizowała konkurs pięknego czytania. Odbył się on w  dniach 14 – 15 maja 2018 r., w dwóch grupach wiekowych dla uczniów  klas I – III i IV – VI. W kategorii klasach młodszych najlepiej czytali: Hubert Misiura, Amelia Nizioł–Bizuga, Amelia Dziewa i Katarzyna Gąbka. W klasach starszych wyróżnili się: Kinga Kwietniewska, Karol Łukasik i Katarzyna Szewczyk. Ponadto bibliotekarz szkolny przygotował gazetkę dotyczącą tematyki ,,Tygodnia Bibliotek” oraz wystawę książek, które warto przeczytać.

Zdjęcia w galerii.