Galeria

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 2017

20 listopada 2017r. w naszej szkole odbył się apel, z okazji obchodzonego w tym dniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Uczniowie klasy VII zaprezentowali część artystyczną, którą przygotowali kierunkiem wychowawczyni pani Jadwigi Styk. Przybliżyli młodszym kolegom i koleżankom tematykę związaną z Konwencją o prawach dziecka. Podkreślili, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Każde "prawo" wypowiedziane przez prowadzących apel zostało zamieszczone, na specjalnie przygotowanej okolicznościowej gazetce. Uczniowie przypomnieli także zebranym na apelu, że w naszej szkole funkcjonuje Statut, który zawiera prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły.

Korzystając z okazji, że zgromadziliśmy się wspólnie na szkolnym apelu uhonorowaliśmy naszych przedszkolaków. Brali oni udział w konkursie plastycznym na temat: „Jesienne parasole” zorganizowanym przez Przedszkole w Turobinie. Wyróżnienie w tym konkursie zdobyły: Patrycja Peichert, Ania Kwietniewska i Adelka Madej.

Pani dyrektor podziękowała uczniom klasy VII i ich wychowawczyni za przygotowanie apelu, a najmłodszym artystkom pogratulowała pierwszego szkolnego sukcesu.

Zdjęcia w galerii.