Galeria

Konkurs recytatorski pod hasłem „Przyszła wiosna”

Wiosna jest wspaniałą porą roku, będącą natchnieniem dla poetów. Wielu z nich w swoich utworach w malowniczy i bardzo obrazowy sposób opisuje jej piękno. Chcąc zainteresować uczniów klas I – III i dzieci z oddziału przedszkolnego tą tematyką został zorganizowany konkurs recytatorski pod hasłem „Przyszła wiosna”. Miał on również na celu popularyzowanie i pogłębianie znajomości polskiej poezji dla dzieci, uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej uczniów oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs odbył się 5 maja 2017 r., przystąpiło do niego 16 uczniów z klas I – III oraz 10 dzieci z oddziału przedszkolnego. Komisja konkursowa w składzie: pani Jadwiga Styk, pani Zofia Batorska, pani Jolanta Batorska  dokonała oceny recytacji utworów zgodnie z opracowanym regulaminem. Oceniano: podanie tytułu prezentowanego utworu, stopień opanowania pamięciowego, interpretację utworu, modulację głosu, poprawność językową, ogólny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu przygotowanych recytacji komisja wyróżniła następujących uczestników konkursu:

- z oddział przedszkolnego: Bartka Gąbkę,  Roksanę Bugała i Patrycję Pejchert.

- z klasy I na wyróżnienie zasłużyli Mateusz Godek i  Alan Tym.

- w klasie II –  miejsce I  zajęła Katarzyna Gąbka, a wyróżnieni zostali: Amelia Dziewa, Radosław Bugała.

- w klasie III – miejsce I otrzymał Sebastian Bogucki, a wyróżnienia: Marcin Łukaszczyk i Magdalena Czerpak.

Dla  nagrodzonych i wyróżnionych uczniów przewidziano nagrody rzeczowe.

Zdjęcia w galerii.