Galeria

Zajęcia psychoedukcyjne dla grup klasowych.

W dniu 6 kwietnia, na zaproszenie pani dyrektor, przybyły do naszej szkoły pani psycholog i pani pedagog, które na co dzień pracują w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju.

Pani psycholog Anna Marchwiana poprowadziła zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów z klasy VI i V. Tematem zajęć było konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, czyli „Sztuka kompromisu”. Pani psycholog uświadomiła uczniom, że konflikt jest nieodzowną częścią naszego życia, ponieważ różnimy się od siebie, mamy różne potrzeby, przekonania i system wartości. Konflikt tworzą ludzie i od nich zależy, jakie będzie jego rozwiązanie. Podczas zajęć uczniowie poznali sposoby rozwiązywania konfliktów oraz etapy według, których każdy konflikt można rozwiązać.

Dla uczniów z klasy II i III pani pedagog Marta Miazga przeprowadziła zajęcia na temat: „W krainie emocji” – rozpoznawanie i wyrażanie emocji. W kierowanej przez panią pedagog, rozmowie dzieci wypowiadały się na temat własnych przeżyć i towarzyszących  im emocji. Mówiły co sprawia im radość  co je zasmuca, a czego się boją. Dzieliły się własnymi sposobami radzenia sobie z różnymi emocjami  oraz zachowania się  trudnych sytuacjach. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

Zdjęcia w galerii.